Hướng dẫn thanh toán

Các phương thức thanh toán

Phương thức 1: Thẻ ATM/Visa/Master/JCB/QR Pay qua cổng VNPAY

 

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán: Thẻ ATM/Visa/Master/JCB/QR Pay qua cổng VNPAY 

Bước 2: Chọn 1 trong 3 phương án: Ứng dụng thanh toán hỗ trợ VNPAY (QR Code) | Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng | Ví điện tử VNPAY  

Lựa chọn Ứng dụng thanh toán hỗ trợ VNPAY

 

Quét mã QR VNPAY bằng app e-banking của ngân hàng và hoàn tất chuyển khoản như hình dưới đây  (Lưu lại màn hình chuyển khoản thành công trong trường hợp cần gửi email cho team TPW kiểm tra xác nhận đặt hàng và thanh toán thành công)  

Lựa chọn Thẻ nội địa và tài khoản ngân hàng 

1.1 Lựa chọn ngân hàng khách hàng sử dụng (như hình) 


 

1.2 Điền thông tin thẻ/hoặc Internet Banking (như hình) 

 

Lựa chọn Quét qua ứng dụng Ví VNPAY

Sử dụng ví điện tử VNPAY, quét mã và hoàn tất thanh toán 


 

Phương thức 2: Thẻ ATM nội địa qua cổng  ZaloPay

 

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán: 


Bước 2: Chọn 1 trong 3 phương án: Mở ứng dụng ZaloPay | Visa/Mastercard/JCB, hoặc Thẻ nội địa Napas/Internet Banking 

Lựa chọn Mở ứng dụng ZaloPay 

 

Sử dụng ví điện tử ZaloPay, qyét mã và hoàn tất thanh toán 


Lựa chọn Visa/Mastercard/JCB

Điền thông tin thẻ và hoàn tất thanh toán 

Lựa chọn Thẻ nội địa Napas/Internet Banking 

 

1.1 Lựa chọn ngân hàng khách hàng sử dụng (như hình) 


 

1.2 Điền thông tin thẻ và hoàn tất thanh toán (như hình) 


Phương thức 3: Ví Momo

 

Bước 1: Chọn phương thức thanh toán: Ví Momo 

 

Sử dụng ví điện tử Momo, quét mã và hoàn tất thanh toán