Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin chia sẻ trên website đều được bảo vệ và bảo mật. Thông tin chỉ sử dụng trong mục đích, phạm vi và thời gian nhất định phục vụ cho cung ứng dịch vụ thương mại và liên hệ với khách hàng. Chỉ có những cá nhân, đơn vị có liên quan tới quá trình cung ứng dịch vụ được quyền tiếp cận thông tin khách hàng.

Thông tin chi tiết dưới đây.

Mục Đích Thu Thập

Thông tin cá nhân chỉ thu thập cho các mục đích:

  • Xử lý các vấn đề liên quan đến đơn hàng
  • Duy trì tài khoản chăm sóc khách hàng, bao gồm phản hồi yêu cầu, khiếu nại của khách hàng và thông tin các sản phẩm mới, chương trình thưởng kèm theo khách hàng thân thiết
  • Ngăn ngừa các hoạt động mạo danh, lừa đảo thông tin khách hàng
  • Cung cấp thông tin theo quy định và yêu cầu của pháp luật

Phạm Vi Thu Thập

Thông tin cá nhân chỉ được thu thập trong các phạm vi:

  • Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin qua website, qua quá trình tương tác với Bộ phận chăm sóc khách hàng và qua các nguồn hợp pháp khác
  • Thông tin bao gồm: họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại... để phục vụ mục đích giao dịch trên website và thông tin đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ đăng nhập, câu hỏi an ninh... để phục vụ mục đích lập tài khoản kiểm tra giao dịch trên website, cùng các thông tin liên quan khác.

Thời Gian Lưu Trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Tiếp cận thông tin

Chỉ có những cá nhân, đơn vị có liên quan tới quá trình cung ứng dịch vụ được quyền tiếp cận thông tin khách hàng. Những đơn vị, cá nhân này bao gồm:

  • Thành viên Công ty TNHH Present and Create Việt Nam trực tiếp xử lý đơn hàng, thông tin, khiếu nại, chăm sóc khách hàng...
  • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
  • Các đơn vị pháp lý trong trường hợp luật pháp yêu cầu chia sẻ thông tin để thực thi theo quy trình pháp lý.

Quản Lý Thông Tin

Thông tin khách hàng được thu thập, lưu trữ và quản lý bởi Công Ty TNHH Present and Create Việt Nam - Mã số doanh nghiệp: 0109950232 do Phòng ĐKKD Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 30/03/2022. Văn phòng liên hệ: Chung cư 125 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi thông tin khách hàng được thu thập trên website và những nguồn hợp pháp, trong phạm vi nói trên, được lưu trữ trên website với mã số bảo mật. Trong trường hợp thông tin được tải về máy tính, máy tính cũng được bảo mật bằng mã số, máy tính được đặt ở trụ sở văn phòng Công ty TNHH Present and Create Việt Nam.

Chỉnh sửa thông tin

Khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản với địa chỉ email cung cấp trong quá trình thanh toán đẻ tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình. Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp tới Bộ phận chăm sóc khách hàng để chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Mọi thông tin khiếu nại, thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng: